Firmanı Ekle

Doğal Afet Nedir Çeşitleri Nelerdir

  • 17.04.2021
  • 0

DOĞAL AFET NEDİR ÇEŞİTLERİ NELERDİR

İnsanın elinde olmadan kendiliğinden gerçekleşen olaylardır. Doğal afetler insanların ölümlerine ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Doğal afetlerde önlem alınmadığı takdirde mal ve can kayıpları büyük olmaktadır. Bu yüzden önlem ve tedbir alınması gerekir. Doğal afetlerin gerçekleşme süreleri çok kısadır. Doğal afetlerin tedbirinin alınması kişinin can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir bu yüzden kişiler doğal afetlere karşı önlem ve tedbirler alması gerekir. Doğal afetlerin büyüklükleri şiddetleri afetin çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Doğal afet çeşitlerini şöyle sıralayalım;

*Deprem

*Sel

*Heyelan

*Çığ

*Kuraklık

*Hortum

*Orman yangını

*Fırtına

*Yanar dağların patlamaları bulunmaktadır

Doğal afetlerden heyelanı şöyle açıklayalım; yüksek yerlerde meydana gelmektedir. O bölgede bulunan toprağın gevşek olmasından kaynaklanmaktadır. Kayalardan ve topraktan kütlelerin yer çekiminin etkisiyle yerinden kaymasına denilmektedir. Türkiyede yüksek kesimli bölgelerde heyelan olayı çokça görülmektedir. Karadeniz bölgesi başta gelmektedir. Heyelan bazen şiddetli bazen de yavaş gerçekleştirilmektedir.

Sel; bir yüzeyin tamamen veya bir kısmının su altında kalması olayıdır. Deniz ve akarsuların aşırı su ile dolması sonucu taşmasından meydana gelmektedir. Bu olayların yaşanması can ve mal kaybına da yol açmaktadır.

Deprem; yer kabuğunun kırılmaları sonucu yeryüzünde yaşanan sarsılmalardır. Deprem hem mal hem de can kaybına uğratmaktadır. Deprem bazen çok şiddetli olduğu için yıkıcı, hasar bırakıcı bir etkisi olmaktadır. Depremden korunmak için yapıların  sağlam olmalarına dikkat etmeliyiz. Tüm tedbirleri almalıyız.

Doğal afetin neden oldukları; ekonomik açıdan büyük kayıp yaşatmaktadır. Can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ölüm ve yaralanmalara yol açmaktadır. Buluşıcı hastalıklara yol açmaktadır. Bölgenin alt yapısını bozmaktadır. İnsan kayıplarına yol açmaktadır. Hayvan kayıplarının yaşanmasına yol açmaktadır.

Doğal afetler bazen insanlardan kaynaklı olabilmektedir. Bunlar; taşıma sırasında yaşanan kazalar, kalabalık ortamlarda yaşanan kazalar, endüstriyel kazalar, biyolojik gibi kazalar insanların sebep olduğu doğal afet türünü oluşturmaktadır.

Doğal afetlerden önce alınması gereken tedbirler;

Doğal afetlerden korunmak için öncelikle tedbir alınması gerekir.

Kişinin doğal afet ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekir.