Firmanı Ekle

Sosyal Psikoloji Nedir

  • 16.04.2021
  • 0

SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR

Sosyal psikoloji sosyal etki denilen olgulara dayanmaktadır. Her kişi diğer kişilerden etkilenir ve onları etkileri altına alabilir. Aslında sosyal psikoloji kişisel davranışların sosyal bağlamıdır. Sosyal etki de; diğer kişilerin anlattıklarının, yaptıklarının veya sadece düşüncelerimiz ve davranışlarımız altında yarattığı etkidir. Sosyal psikoloji;  bireylerin duygu düşünce ve davranışlarının gerçek insanlardan ve hayali varlıklardan nasıl etkilendiğinin incelenmesidir. Sosyal etki yalnızca tutum değişikliği sağlamaz aynı zamanda var olan duygularımızı ve düşüncelerimizi etkilemektedir. Bir kişinin yanında bulunması veya bulunmaması o kişi için davranışımızın değişmesi olası bir ihtimaldir. Bununla birlikte sosyal psikoloji duygu, düşünce ve tutumlarınızın niçin ve nasıl değiştiğini sosyal çerçeve içinde değerlendirme altına alır. Çünkü araştırmacılar bireyin davranışlarını bireysel psikoloji ile mi yoksa toplumsal psikoloji ile mi sorusu üzerinde çalışmaktadırlar. İnsanlar kendi davranışları ve başkalarının davranışlarını kişilik çerçevesi içerisinde tanımlayarak sosyal etkinin gücünü arka plana atmaya daha eğilimlidirler. Fakat bu yanıltıcı olabilmektedir. Sosyal dünyayı anlamak için kendi dünyasından nasıl etkilendiğini ve algılandığını kavramak onlar için önemlidir. Sosyal psikoloji, değişkenlerin önemli bir halde belirli deneyler ile davranışları incelemesidir. Kişilerin değerleri düşünceleri duyguları şekillenmeyen sistematik bir deneye dayalı bir olarak görülmektedir.

Sosyal psikoloji ile ilgilenilen konular;

*Grup davranışı alanı

*Sosyal algı alanı

*Liderlik alanı

*Saldırganlık alanı

*Önyargı alanı

Sosyal psikoloji kişinin sosyal alanda tutumlarının ana nedenine odaklanmaktadır. Çünkü insanlar meraklı varlıklardır. Herkes kişilerin nelerden etkilendiğini veya kimlerden etkilendiğini merak etmektedir.  Sosyal psikoloji genel psikolojinin alt disiplini olarak görülmektedir. Genellikle sosyal bilimler olmak üzere farklı disiplinlerle de verimli bir ilişki kurmaktadır. Sosyal psikoloji bilişsel psikolojiyle zaman zaman aralarındaki sınırlar aşıp kendi alanları dışına müdahale ederler.

Bu konu sosyal psikoloji ve sosyoloji arasında görülmektedir. Sosyal psikologların çalışma alanları;

*İkna gücü

*Etki gücü

*Ön yargı

*Genelleme yapma

*Toplumsal uyumsuzluk

*Stres

*Karar alma

*İmaj yaratma

*Benli duygusu